Torggata Blad nr. 2 2019

Torggata Blad nr. 2 – 2019 er trykket opp i et opplag på 200 eksemplarer. 24 bidragsytere har levert inn materiale til artikler som spenner fra dyptpløyende kronikker til poetiske skråblikk. Bladet rommer humor og alvor i tekst, foto og tegning.

Tidsskriftet har blitt solgt gjennom gatesalg, salg hos bokhandlene Tronsmo og Sagene Bok og Papir, via nettsidene våre. For å skape blest om utgivelsen, arrangerte vi bladslipp kombinert med valgvake-kabaret på Flerbrukshallen til Hausmania 9. september. Det ble et svært vellykket arrangement der 3 band, 1 kor og 4 soloartister kastet glans over magasinutgivelsen og trakk 80 tidsskriftinteresserte gjester i hus.

Vi tror Torggata Blads demokratinummer var en kjærkommen og annerledes stemme under valgkampen, hvor viktige temaer som bl.a. populisme (Revueltas og Lillevolden), internasjonale økonomiske organisasjoner (Vadstein) ble drøftet.

Torggata Blad nr. 2 2019 – nummeret om demokrati, har blitt et svært vellykket prosjekt. Materialet som ble innlevert fra de inviterte bidragsyterne var omfattende og av høy og mangfoldig kvalitet. Vi måtte øke sideantallet med over 30 sider for å få plass til alt.

Samtlige artikler har blitt publisert på Torggata Blads nettside, torggatablad.no >>

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss