Vi varmer opp til 8. mars

Video av panelsamtale om essayet «Jeg hater menn» av den franske forfatteren Pauline Harmange.

I panelet sitter kjønnsviter Luca Dalen Espseth, redaktør Hanne Linn Skogvang og forelegger Jenny Dellegård. Ida Pallin Bostadløkken leder samtalen.

I sitt essay oppfordrer Harmange til å svare på menns ignoranse overfor kvinners historiske og pågående likestillingskamp med mannshat. Hun kaller misandri et føre var prinsipp og hevder videre at vi ikke behøver mennene for å leve gode liv – tvert i mot. Ralph Zurmély i det franske likestillingsdepartementet foreslo sensur av den lille boka. Etter dette fikk ukjente Pauline Harmange internasjonal suksess.

Annonse i Klassekampen lørdag 6. mars

Hvor hatefullt er egentlig essayet?

Et samarbeide mellom mikroforlaget epic.no og den feministiske bruktbokhandelen Gullberg & Bostadløkken.

Les mer om boka og kjøp den her >>

Panelsamtalen er støttet av Fritt Ord og Oslo Kommune

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss