Lansering av Torggata Blad nr. 1 – 2022 på Sagene Bokhandel

Torggata Blads første nummer i 2022 hadde OMSORG som tema:
Noen vil nok få brekninger av dette begrepet, men vi mener det er på sin plass å snakke mer om omsorg. Hva som legges i begrepet omsorg varierer fra person til person. Mange tenker kanskje på den typiske ordkombinasjonen helse og omsorg, og videre til mer eller mindre fungerende velferdsordninger. Men kan ikke omsorg også gjelde et verdisyn som kommer andre arter vi deler denne kloden med, til gode? Eller individer vi verken har sett eller vet at eksisterer – som ofre for en krig vi ikke helt har skjønt at vi er med på? Eller hva med omsorg som en insistering på en samfunnsorden som tilbyr et alternativ til verdisynet og praksisen nyliberalisme, meritokrati og sosialdarwinisme forfekter? Dette, iblanda noe krigsdystopi, er innholdet som dette nummeret består av og som ble presentert av MC Stein Holte og diverse bidragsytere på Sagene bokhandel 13. april 2022. Les mer om blekka og bidragsyterne her: https://torggatablad.no/?page_id=105723

Trine Haaland leste fra Jadwiga Podowskas essay «Tanatologiens poetikk».
Thale Husemoen framførte sin gjendikting av tre av Mauricio Rosencofs dikt.
Sven Lindbäck forklarte hva hans modell «Det sosiale læringstriangelet» innebar.
I tillegg til å være seremonimester framførte Stein Holte sitt dikt «Til englene på psykiatrisk».
Maria Vagle leste opp sin fortelling «Tankens flyktighet«.
Frode Svane fortalte om sine mange års arbeid med medvirkning innen arkitekturfaget.
Hege Vadstein leste opp doktoravhandlingen til katten Egon (samboer med Lise Moum).
Harald Lange introduserte videooptaket som skulle vikariere for ham ved et fravær som allikevel ble avlyst.

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss