Bydelsminner 2
av Sagene Torshov Historielag

399.00kr

Bydelsminner 2 er Sagene Torshov Historielags tredje bokutgivelse og en direkte oppfølger til Bydelsminner (2017). Boka har mange ulike bidragsytere, men alle tekstene har til felles at de har noe med bydelen vår å gjøre – det være seg oppvekstskildringer, tekster om kulturlivet i bydelen, om parkene, historiske personer og steder eller tekster om 2. verdenskrig.

Beskrivelse

  • 1. utgave, 1. opplag
  • 472 sider
  • Produksjon: Sagene Torshov Historielag, Oslo, 2020
  • Layout og design: Brady & Vadstein.
  • Papir: Munken Pure 120 g
  • Trykkeri: Renessanse Media AS
  • ISBN 978-82-690778-1-0

Boken kan kjøpes på Sagene Bokhandel eller direkte fra historielaget her.
Pris: 399 kr

 

Fra vaskeseddelen

Bydelsminner 2 er Sagene Torshov Historielags tredje bokutgivelse og en direkte oppfølger til Bydelsminner (2017). Boka har mange ulike bidragsytere, men alle tekstene har til felles at de har noe med bydelen vår å gjøre – det være seg oppvekstskildringer, tekster om kulturlivet i bydelen, om parkene, historiske personer og steder eller tekster om 2. verdenskrig. I denne utgivelsen har vi viet flere kapitler til Hofmo-familien, som mistet flere av sine familiemedlemmer og nære venner under krigen. Nytt denne gangen er at vi også har fått med en skjønnlitterær tekst: Årstider som er et utdrag fra Rolf Egil Moes roman Amazonas, Bjølsen (2019).

Sagene er en av de bydelene i Oslo som har høyest innflytting, og da særlig av unge mennesker. Mange av de som bor her over lengre tid, opplever nok ofte å få nye naboer. Noe som er en naturlig, og som regel hyggelig, følge av gentrifiseringen. Høy hastighet på ut- og innflytting kan også ha mindre heldige virkninger, da det kan gi folk en opplevelse av rotløshet og manglende fellesskapsfølelse. Med denne boka ønsker Sagene Torshov Historielag – som med det øvrige av sin aktivitet – å utgjøre en motvekt til denne tendensen. Ved å samle og spre kunnskap om bydelshistorie, ønsker vi å bidra til en rikere og dypere opplevelse av bydelen for både nye og gamle innbyggere.

 

Vår rolle i produksjonen
epic.no har vært med i produksjonen av dette bokverket gjennom innsamling og bearbeiding av bildemateriale, korrekturlesning, layout og design.

 

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss