Torggata Blad nr. 1 – 2022

100.00kr

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla. P.t. er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser som vi mener at allmennheten er tjent med at eksisterer.

 

Tema for nr. 1 – 2022 er omsorg.
Les mer om dette nummeret på www.torggatablad.no >>

 

Frakt er inkludert i prisen.

 

3 på lager

Beskrivelse

Torggata Blad nr. 1 – 2022

har omsorg som tema.

Hva som legges i begrepet omsorg varierer fra person til person. Mange tenker kanskje på den typiske ordkombinasjonen helse og omsorg, og videre til mer eller mindre fungerende velferdsordninger. Men kan ikke omsorg også gjelde et verdisyn som kommer andre arter vi deler denne kloden med, til gode? Eller individer vi verken har sett eller vet at eksisterer – som ofre for en krig vi ikke helt har skjønt at vi er med på? Eller hva med omsorg som en insistering på en samfunnsorden som tilbyr et alternativ til verdisynet og praksisen nyliberalisme, meritokrati og sosialdarwinisme forfekter?

 

Sosialantropologen David Graeber mente at omsorg kunne utgjøre et sårt tiltrengt alternativ til nettopp nyliberalismen. Basert på den feministiske omsorgsetikken utviklet han en omsorgens politiske økonomi der frihet og omsorg utgjør omdreiningspunktet. Slik vi tydelig har sett under pandemien, er omsorgsarbeidet vesentlig for opprettholdelse av samfunnet. Med sin omsorgens økonomi utvider Graeber det tradisjonelle omsorgsbegrepet til å gjelde mer enn pleie av barn, syke og gamle. Etter hans oppfatning er det for eksempel slik at om du lager en bro, så gjør du det fordi du bryr deg om at folk skal kunne komme seg over elven. Og du lager en bil fordi du bryr deg om at folk skal kunne komme seg rundt. For ham er produksjon kun en variant eller undergruppe av omsorg.

I tillegg til å ha oversatt en av Graebers forelesninger om ovennevnte tema, har vi invitert gamle og nye bidragsytere til fri refleksjon rundt begrepet omsorg. Resultatet har blitt mangslungent og byr på både samfunnskritikk, kunst, humor og nidviser.

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss