Torggata Blad nr. 2 – 2021

100.00kr

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla. P.t. er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser som vi mener at allmennheten er tjent med at eksisterer.

 

Tema for nr. 2 – 2021 er valg, vegring, makt og avmakt.
Frakt er inkludert i prisen.Les mer om dette nummeret på www.torggatablad.no >>

2 på lager

Beskrivelse

Torggata Blad nr. 2 – 2021

har valg, vegring, makt og avmakt som tema.

Stadig flere lever langt under fattigdomsgrensa uten utsikter til å verken komme seg ut av situasjonen eller til å få tilstrekkelig hjelp av Nav for et verdig liv. Dette skaper økt avmakt og politikerforakt blant de marginaliserte, og det reduserer håpet, viljen og kreftene til å forandre på samfunnet. I praksis betyr dette at de som virkelig burde benytte stemmeretten sin til å stemme på partier som jobber for redusert ulikhet, forblir hjemmesittere. De rikeste og mektigste er godt tjent med nettopp dette.

Torggata Blad nr. 2 – 2021 er tenkt som en ørliten motvekt til den passiviserende motløsheten, og vil være en kvass, humoristisk og oppmuntrende stemme som skal forsøke å erte, lirke og mane innbitte hjemmesittere til å stemme for sitt eget vel og ve, og for de som er enda mer vanskeligstilte enn dem selv – for redusert ulikhet, for miljøet og for sårbare og/eller stemmeløse individer og arter. Samtidig skal dette valgnummeret – uavhengig av lesernes politiske ståsted og klassetilhørighet – invitere til kritisk refleksjon om aspekter ved valg og partipolitikk, og den skal være til trøst og støtte i en forvirrende og opprivende valgkamp der politikerne gjør seg lekre med alskens løfter og lokkemat.

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss