Torggata Blad nr. 2 – 2022

100.00kr

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla. P.t. er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser som vi mener at allmennheten er tjent med at eksisterer.

 

Tema for nr. 2 – 2022 er nyliberalisme.
Les mer om dette nummeret på www.torggatablad.no >>

 

Frakt er inkludert i prisen.

 

[Bladet kan også kjøpes på Tronsmo og Sagene Bokhandel.]

 

Tomt på lager

Beskrivelse

Torggata Blad nr. 2 – 2022

har nyliberalisme som tema.

Ifølge snl.no er nyliberalisme et ord som nesten utelukkende brukes av kritikere til det som blir oppfattet som nyliberal politikk og nyliberale tenkemåter. I stedet brukes begreper som liberalisme og markedsvending. Andre, mer kritiske røster, bruker betegnelser som markedsfundamentalisme og rovkapitalisme. Blant både kritikere og tilhengere blir det i diskusjon om nyliberalisme referert til prinsipper fra nyklassisk økonomisk teori – en økonomisk retning som i løpet av de siste tiårene har skjøvet andre teorier ut av økonomiundervisningen.

 

I denne utgaven ønsker vi å se nærmere på disse begrepene og ideologiene, samt å drøfte hvilke konsekvenser det har for samfunn og natur når teoriene – som innen økonomifaget er enerådende og uutfordret – utføres i praksis. Er det virkelig slik Margaret Thatcher påsto i sine glansdager at «there is no alternative»?

Valg av tema er også et resultat av at organisasjonen Mont Pelerin Society, av enkelte kalt «alle nyliberalistiske tenketankers mor», i oktober 2022 for første gang skal avholde sitt årsmøte – og trolig feire sitt 75-årsjubileum – i Norge.

Til dette nummeret har vi mottatt artikler fra fagpersoner og organisasjoner som over lengre tid har vært engasjerte i nyliberalismen og dens uheldige konsekvenser på mennesker og natur, I tillegg presenterer vi bidrag som kommenterer nyliberalisme og beslektede emner med en kunstnerisk innfallsvinkel, som f.eks. dukketeaterfotoserien til Tullingene på tinget, skuespillmanuset til Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet og satiretegningene til Flu og Sigbjørn Lilleeng, etc., etc. og vi nevner i fleng.

Organisasjonsnummer:

930915785

Følg oss